Alle barn, er superbarn!

Hvert enkelt barn har sitt eget univers fylt med opplevelser, erfaringer, ideer, kreativitet og utfoldelse. Nye løsninger og muligheter skapes i denne fantasiens verden. Det er det som gjør alle barn unike, levende og enestående.

Alle barn har rett til å være seg selv.
Sånn er det bare.


Vi ønsker at Superbarna skal formidle sanglede, livsglede og nestekjærlighet til livet. For et under, at vi lever og kan skape og samhandle i en mangfoldig verden!

Barna som har vært med i prosessen med Superbarna har vært fra 4 til 12 år. De har fått medvirke med sine stemmer, tanker og ideer underveis, og har påvirket sangene med sine innspill.

Superbarna er:
Pernille Hogstad Stene, Kristine Bang Thori, Jenny Louise Helt, Thea Haugland, Benjamin Asphol og Tobias Asphol